Veb sayt dizaynı

Şirkətimiz tərəfindən UX/UI prinsiplərini dəstəkləyən tam standartlara uyğun olaraq veb saytar, portallar və mobil aplikasiyalar hazırlanmaqdadır.

Tərəfimizdən yaradılan İT məhsulları bir neçə xarici dili dəstəkləməkdərir.

Eləcədə şirkətimiz tərəfindən alış-veriş saytarı qurularaq açar təhvili təmin edilir.